Φωτογραφίες από την εκδήλωση του Συντονισμού Κομμουνιστικών Δυνάμεων στις 30/06